Changi TSC Z
FILLY

Chacco Blue x Uyuni Z

DOB 17/5/23

Breeding pedigree of Changi TSC Z

 

 

CHACCO BLUE

 

CHAMBERTIN CAMBRIDGE
DESIREE VII
MoM's CONTARA CONTENDER
GODAHRA II
UYUNI Z

(More information)

USTINOV LANDGRAF I
ZYPRESSE
SOLEIL CAPITOL I
WARTHBURG